1. Hur upplever ni vårt personliga bemötande? Kontakt med säljare.

2. Hur upplever ni vårt personliga bemötande? Kontakt med montör/tekniker.

3. Hur upplever ni vårt personliga bemötande? Kontakt med kundtjänst.

4. Hur upplever ni kvalitén på produkterna?

5. Hur upplever ni utförandet av montering/installation?

6. Hur upplever ni att genomförandet av leveranser?

7. Hur upplever ni utförandet av service?

8. Fick ni utrustningen/hjälp i tid?
JaNej

9. Kan ni rekommendera oss till andra eller kan ni tänka er att använda oss igen i framtiden?
JaNej

Har ni några övriga synpunkter eller frågor - skriv gärna dessa här:

STORT TACK för att du tog dig tid!