Kommunal krisberedskap

Pege Andersson fick som IT-ansvarig uppdraget att på ett kostnadseffektivt sätt se till att konferensrummen skulle uppgraderas till att inte bara vara vanliga mötesrum utan även skulle klara att vara rum för krishantering och distansmöten.

Vi arbetade intimt med Pege och utformade först ett större mötesrum så att alla typer av möten kan genomföras på ett enkelt och effektivt sätt. Ett exempel på hur vi tänkte var att omvärldsbevakning vid kris skulle ske med en separat TV som bara har den uppgiften. Skype for Business blev kommunikationsverktyget för både krishanteringen och de olika lokalkontoren som ligger långt från huvudkontoret i Sveg.

Som framgår av bilden är rummet vänt på så sätt att långsidan blev frontvägg med två bildenheter varav en kan användas separat medan den andra är uppkopplad till externa deltagare. Alternativt kan bägge bildenheterna användas samtidigt.

Efter att arbetat med rummet fick Pege så mycket beröm att ytterligare rum nu har utrustats med motsvarande lösningar.