l Haninge 2 mil söder om Stockholm ligger Quality Hotel Winn. Hotellet är helt nyrenoverat med 114 rum och en supermodern konferensavdelning.

Hotellet är unikt på så sätt att det är helt tillgänglighetsanpassat för alla, d.v.s. även personer med olika funktionsvariationer. När det gäller konferensdelen har kraven på anpassning varit ett huvudtema vid projekteringen. Totalt är det 16 st konferensrum plus ett flertal mindre mötesrum.  Två stycken är hörsalar och ett flertal rum är försedda med vikväggar för att kunna ta större eller mindre grupper. Samtliga rum är försedda med styrsystem och trådlösa mikrofonsystem samt hörslinga. Allt för att leva upp till mottot “Sveriges tillgängligaste konferenshotell.”