Certifieringar och standarder

Det blir allt viktigare att certifiera organisationen samt följa de standarder som styr verksamheten.

Vi arbetar aktivt med detta och har bl.a. redan omcertifierat oss i de nya ISO-standarderna 9001-2015 och 14001-2015. Både i Sverige och i England. Dessa nya ISO standarder är helt omgjorda på så sätt att fokus nu ligger betydligt mer på kundnyttan. Detta kräver nog för de flesta helt nya arbetsrutiner och kommer säkerligen leda till bättre kvalitet. Vi har även implementerat SA-8000 för socialt ansvar och mänskliga rättigheter.

Sedan mer än ett decennium har vi i all produktutveckling varit noga med att följa de riktlinjer som finns för att göra våra lösningar tillgängliga för så många som möjligt. Det är positivt att det nu kommer som en Europeisk standard som passar direkt in i vårt verksamhetssystem.

Även nya ergonomi, teknik och säkerhetsstandarder för produkter och tjänster är viktiga att följa upp och i vårt fall även påverka genom att vi är aktiva medlemmar i SIS. Exempel på standarder som påverkar oss är SS-EN 14434:2010 som gäller skrivtavlor för utbildningsmiljöer.

Vi testar alla våra produkter hos RI.SE (tidigare kallat Sveriges tekniska forskningsinstitut och SP). Senaste produkten som klarade kraven är vår Installationsfria Mobile.

På vår hemsida kan du se alla de olika godkända produkter vi har och till vilken standard.

Andra certifieringar som vi måste klara är specifika för olika leverantörer som t.ex. Cisco, Microsoft, Kramer, Extron m.fl. för att överhuvudtaget få tillgång till produkterna. Allt för att säkra kvalitén.

Några av de senaste certifieringarna vi genomgått är Ciscos Select Certified Partner, Small and Midsized Business Specialized Partner och Securing video and VoIP Conferencing for enterprises – en specialistutbildning gällande säkerhet inom videomöten.

För att även i framtiden garantera kvalitet och hänga med i digitaliseringen satsar vi mer än
10 % av tillgänglig tid på utbildning för utveckling av verksamheten.