Hur ser resursbristen ut?

Professor James Clark på University of York har presenterat data på hur länge de nu kända naturtillgångarna kommer att räcka om vi fortsätter utvinna dem i samma takt som vi gör idag. Se det periodiska systemet nedan. Mörkt blå tar alltså slut inom 5-50 år.

Eftersom det här är råämnen som vi använder mycket (naturligtvis) presenteras även ett likadant periodiskt system med den återvinningstakt vi har idag.

De mörkt blå är de som vi har svårast att återvinna. Som du ser är vissa ämnen mörk blå i bägge de periodiska systemen vilket betyder att de är utvinningshotade. Alternativen vi har är att bli bättre på att återvinna dessa ämnen eller att sluta använda dem. Det kan bli knepigt eftersom de ingår i smarta telefoner, datorer och annan elektronik som vi har vant oss vid en jämn tillförsel av.

Inom ett par år kommer teknikmarknaden även ha försätts med en massa produkter i den nya kategorin “internet of things”. Enligt vissa bedömare närmare bestämt 26 miljarder stycken.

Det finns alltså hållbarhetsutmaningar. Elektroniska komponenter behöver tillverkas och omhändertas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Om våra kläder, mjölkpaket och dammsugarpåsar ska innehålla mängder av sensorer måste vi ha en radikalt annorlunda syn på avfall, och hur det ska omhändertas.

Cirkulär ekonomi

EU har ett långt gånget arbete för cirkulära ekonomier. Det innebär att material och naturresurser inte längre ska ses som förbrukningsvaror som utvinns och passerar genom ett linjärt system via produkter till avfall. I den cirkulära ekonomin tar man tillvara på det som en gång använts för att göra nya produkter. I en cirkulär ekonomi är det en fördel att vara nära brukaren av produkten under hela produktens livslängd genom att exempelvis hyra ut produkten till dem eller ha serviceavtal som ser till att produkten underhålls för en lång livslängd.

Du som kund hos AudicomPendax har stora fördelar sett till en cirkulär ekonomi eftersom vi tillverkar produkter som är byggda av systemkomponenter som kan återvinnas i nya produkter. Genom exempelvis installationsfritt-konceptet är det mycket enkelt att uppgradera produkterna vartefter behov uppstår. Komponenterna har även genomgående mycket hög kvalitet vilket möjliggör att de kan ha flera långa livslängder i flera produktgenerationer hos en lång rad kunder.

Genom hög modularisering, reparerbarhet, uppgraderingsbarhet och AudicomPendax’s serviceorganisation kan vi hjälpas åt att hålla cirklarna så korta som möjligt. Samtidigt som det innebär flexibilitet och valfrihet för dig som användare när det gäller både användningen i mötesrummet och val av kameror, skärmar, anslutningsteknik samt färg och träslag.

Se vårt installationsfria sortiment på: https://store.aupx.com/sv/installationsfritt/

Next Post