5 students

Den här kursen ger dig kunskaper i hållbarhetsaspekter kopplat till AV, videokonferens och videomöten. Efter genomgången kurs har du grundkunskaper i vilka produktspecifika egenskaper som är viktiga för miljö- och sociala faktorer. Eftersom det är ett område i ständig förändring får du också veta du var du ska hitta mer information.

Instructor

Admin

Free