Digitala mötesrum

Avtalsnummer: 96-99-2011:002

Avtalsperiod: 2014-06-13 – 2018-06-30

Ramavtalsområdet omfattas av produkter, tjänster och funktionstjänster inom Digitala mötesrum. Avrop sker med förnyad konkurrensutsättning.

  • Med digitala möten avses: videokonferenser och andra varianter av elektroniska och tekniska möten.
  • Med produkt avses: hårdvara och programvara så som projektorer, konferensbryggor, konferenstelefoner, inredning, tillbehör, bokningssystem etc.
  • Med funktionstjänst avses att ramavtalsleverantören samordnar och ansvarar för alla ingående delar i leveransen inklusive drift av den bakomliggande tekniska plattformen.