1. Hur relevant upplevde du innehållet i kursen?

2. Upplevde du att du fick möjlighet att ställa frågor?

3. Fick du svar på eventuella frågor?

4. Har du ytterligare frågor om skärmen eller programvaran du vill ha svar på? Skriv dem här:

5. Hur långt har ni kommit med er skärm? Den är...

6. Har ni andra interaktiva hjälpmedel på er skola?

7. Vilken/vilka interaktiva programvaror använder ni preliminärt?

8. Anser du att ni har behov av ytterligare utbildning på interaktiva skärmar/projektorer?

9. Hur nöjd är du totalt sett med genomgången?

Har du övriga synpunkter - skriv gärna dessa här:

STORT TACK för att du tog dig tid!