AVTALSFÖRSLAG

Vi erbjuder olika former av avtal allt för att ge långsiktig trygghet och bästa total ekonomi. Begär separat offert på den eller de avtalsformer som passar er bäst.

FINANSIERING

Vi erbjuder olika former av finansiering, allt från sedvanlig kredit efter kreditprövning till olika former av hyresavtal, med eller utan uppgraderingsmöjligheter.

Kredit

Vår normala kredittid är 10 dagar netto, önskas längre kredittid överenskommes detta från fall till fall. Då våra priser är baserade på kontantaffärer beräknas kreditkostnaden i enlighet med normal räntekalkyl.

Hyresavtal

Genom att hyra kan Ni anpassa kostnaderna till lämplig avskrivningstakt samt löpande uppgradera utrustningen och på så sätt följa med i utvecklingen med en  månadskostnad.

Alla kostnader kan hanteras som hyreskostnader vilket betyder att en fast månadskostnad kan erhållas för färdig anläggning inklusive utbildad personal, service/support och funktion för upp till fem år framåt i tiden.

Genom hyresalternativet binder ni inte kapital, som istället kan användas i kärnverksamheten. Andra fördelar är att Er balansräkning normalt inte belastas vilket gör att Ert kreditutrymme är oförändrat.

Önskar ni förslag på hyresavtal behöver vi bara få reda på totalsumman, hur lång tid Ni önskar hyra samt önskat restvärde.

Vi erbjuder olika former av avtal allt för att ge långsiktig trygghet och bästa total ekonomi. Begär separat offert på den eller de avtalsformer som passar er bäst.

Mötesrum som tjänst är ett annat upplägg som vi erbjuder.

SUPPORT/ UNDERHÅLLSAVTAL

Våra erfarenheter säger oss att tekniken är tillförlitlig men användarna behöver tid på sig att för att lära sig anläggningens alla möjligheter. Därför rekommenderar vi att ett support avtal tecknas. Avtalets omfattning kan vara telefonsupport, distansfelsökning,  årlig genomgång av anläggningen med upprättande av protokoll med åtgärdsförslag, uppgraderingar mm som behöver göras.

Även snabbservice samt jour avtal kan tecknas.

SAMARBETSAVTAL

Denna avtalsform är kopplad direkt till projekt vi projekterat. Här erbjuds tillgång till alla våras tjänster som projekteringshjälp, rådgivning, samt installation mm. Dessutom garanteras prisbilden på anläggningen så att trygghet hela tiden finns under hela anläggningsprocessen. Vi arbetar mot godkänd budget samt garanterar priser genom rabatt på eget sortiment och på s.k. främmande produkter regleras prisbilden genom insyn och handelspåslagsprincipen.

Grundidén med denna avtalsform är att så tidigt som möjligt koppla in experter i projektet utan mellanhänder vilket leder till snabb hantering, lägre totalkostnad och inte minst senast tänkbara teknik satt i sitt rätta sammanhang.

FUNKTIONSAVTAL

Denna avtalsform är en förlängning av samarbetsavtalet där även total funktion inom viss tid garanteras upp till fem (5) år efter anläggningens driftsättning. Avtalet löper med ett 1 år i taget.

SPECIALAVTAL

När ovanstående avtalsformer inte passar in erbjuds avtal enligt överenskommelser från fall till fall. Större förbrukare som löpande har behov av våra produkter och tjänster tjänar oftast mer på ett komplett samarbetsavtal som är öppet och löper under viss tid istället för att enbart var objektrelaterat.

PROJEKTERING – KONSULT

När totala åtaganden inte direkt kan beslutas eller osäkerhet råder kan vi med fördel anlitas som konsulter där vi utför uppdrag från förslag med budgetkostnader till kompletta förfrågningsunderlag.

För att vara uppdaterad i den snabba tekniska utvecklingen och kunna erbjuda dig som kund det bästa, senaste och mest ekonomiskt fördelaktiga, krävs en organisation som vår.

Om i fas två uppdraget att utföra anläggningen därefter lämnas till oss dras delar av projekteringskostnaden av som rabatt på den offererade anläggningskostnaden.