Uppgradera ditt Microstyrsystem nu för bara 2 750 kronor!

Nytt utseende och nya funktioner till era styrsystem och nytt liv till era mötesrum!

Din uppgraderade Micro 4-4

Av och på med eCo-funktion
AV-mute. Stänger tillfälligt av bild och ljud och rullar upp filmduken. Låter dig använda skrivtavlan.
Stega ingångskällor bakåt
Stega ingångskällor framåt

Din uppgraderade Micro 4-8

Höj ljudvolymen
Rulla upp filmduk och/eller solskydd
Sänk ljudvolymen
Rulla ner filmduk och/eller solskydd

Din uppgraderade Micro 4-4 Webb

Kamera förinställd zoom nära
Kamera förinställd zoom avlägset

Din uppgraderade Micro 4-8 Webb

Anslut till inkommande begäran om webbmöte / avsluta pågående webbmöte
Anslut till det virtuella mötesrummet i molntjänsten
Kontakta förinställd person
Kontakta förinställd plats

eCo funktion

Använd eCo-funktionen för längre difttid, lägre energiförbrukning och tystare miljö.

Ny modern layout

Internationella symbol-knappar. Stega igenom valfritt antal ingångskällor.

AV-Mutefunktion

Slår tillfälligt av bild och ljud så att ni kan rita eller diskutera.

Närvarofunktion

Som tillbehör finns en närvarofunktion som gör att systemet slås på när du går in i rummet och stängs av efter att du lämnat rummet efter angiven tid, normalt 1 timme.

Beställ din uppgradering nu!

Vi levererar komplett med instruktion hur du skall göra. Vill du ha hjälp gör vi det givetvis gärna genom fri telefonsupport eller att vi kommer ut till dig mot det fasta priset av 1 000kr + resa.

Mer tekniska data